Z uwagi na duże zainteresowanie wyjazdami w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016, informujemy że wyniki rozmów rekrutacyjnych ogłoszone zostaną we wtorek 31 marca.

Kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową o zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu aplikacji.