Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce‬ rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego na rok akademicki 2016-2017.

Stypendia‬ Rządu Francuskiego finansują i ułatwiają pobyt we ‪‎Francji‬ wybitnym polskim ‪‎studentom oraz ‪‎naukowcom‬. Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską. Programy stypendialne umożliwiają polskim studentom sfinansowanie studiów we Francji na poziomie Master 2 (BGF Master 2gi rok) lub Podwójnego doktoratu (BGF Doctorat en cotutelle) realizowanego między Francją i Polską. Ambasada‬ przyznaje również inne programy stypendialne pozwalające na sfinansowanie studiów na kierunkach artystycznych, zarządzania i administracji.

Wnioski o przyznanie stypendium Master 2 oraz Podwójnego doktoratu można składać do 4 marca 2016 roku.

Prezentacja programów stypendialnych, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce w rubryce Stypendia: http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/stypendiabgf/

KOMUNIKAT PRASOWY

BROSZURA