Ruszają rozmowy kwalifikacyjne do programu Erasmus+!

Kandydaci na wyjazd w ramach programu proszeni są o przedłożenie w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej formularza zgłoszeniowego, dostępnego tutaj.

Rozmowy kwalifikacyjne dotyczą wyjazdów w roku akademickim 2016/17.

rozmowy kwalifikacyjne