Już tego lata, Uniwersytet w Bordeaux uruchamia wspólnie z Wydziałem Inżynierii Uniwersytetu Deusto, Antwerpii i Uniwersytetu Loughborough, nowy kurs letni kurs w języku angielskim: "Sustainable Automotive Engineering".

Jest to międzynarodowy kurs w ramach projektu "Uczenie się przez całe życie", który sponsorowany jest przez Unię Europejską. 

b1b2

Więcej informacji:

http://www.master-greendrive.eu/summer-course-2016-eigsi-bordeaux/