Politechnika Opolska to uczelnia znana w wielu odległych regionach świata. Od ponad 10 lat wielu lat prowadzimy owocną współpracę z Chinami, udało nam się również nawiązać kontakty w Indiach, czego rezultatem było stworzenie kliku programów studiów prowadzonych w języku angielskim i rozpoczęcie nauki na PO przez grupę przeszło 20 Hindusów.  Nie wszyscy jednak wiedzą, że od 2013 roku nasza uczelnia współpracuje również z największym publicznym uniwersytetem w Malezji - Universiti Teknologi MARA (UiTM).

1

Współpracę z UiTM  rozpoczął prof. dr hab. Krzysztof Malik, prorektor ds. studenckich i inwestycji, a jej intensyfikacja możliwa była dzięki realizacji projektu KA107 – współpraca z krajami partnerskimi w ramach programu Erasmus+. Powstałe w ten sposób porozumienie pozwoliło na podpisanie międzyinstytucjonalnej umowy pomiędzy obiema jednostkami i rozpoczęcie współpracy obejmującej kształcenie studentów z Malezji na PO oraz mobilność pracowników dydaktycznych i administracyjnych obu uczelni.

4W roku akademickim 2017/18 swoją semestralną przygodę z Politechniką rozpoczął na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii pierwszy, malezyjski Erasmus – Muhammad Hamdan, a półtorej miesiąca później, w dniach 13-19 listopada 2017 na naszej uczelni gościli również dr Sarimah Ismail i dr Raja Mohammed Firhad Raja Azidin, wykładowcy wydziału Sport Science and Recreation UiTM, którzy przeprowadzili serię wykładów dla studentów PO (o wizycie nauczycieli z UiTM na WWFiF można przeczytać tutaj: https://wu.po.opole.pl/raja-malaskim-znaczy-krol/ ). W trakcie pobytu malezyjskiej delegacji w Polsce uszczegółowiono dziedziny współpracy naukowej, rozpoczynając tym samym proces przygotowania przedstawicieli PO na wyjazd do Malezji. W efekcie podjętych działań w okresie 9-13 kwietnia 2018 delegacja w składzie: dr Daria Hołodnik, adiunkt Instytutu Turystyki i Rekreacji WWFiF, mgr Marta Dębowska, specjalista ds. współpracy międzynarodowej DWM oraz mgr Wojciech Stefaniak, asystent Instytutu Fizjoterapii WWFiF, wizytowała na  Universiti Teknologi MARA.

Wyjazd poza oczywistą promocją Politechniki Opolskiej, stał się również idealną okazją do zapoznania nie tylko z samą uczelnią UiTM, ale również ze sposobem jej  funkcjonowania.  Program pobytu przewidywał szereg aktywności, począwszy od zajęć dydaktycznych, spotkań ze studentami, władzami uczelni i przedstawicielami poszczególnych wydziałów po wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z pracownikami Office of International Affairs.13

Dr Daria Hołodnik i mgr Wojciech Stefaniak wizytowali na wydziale Sport Science and Recreation, gdzie przeprowadzili wykłady i zajęcia praktyczne dla studentów kierunków: nauka o sporcie oraz zarządzanie w sporcie.

Dr Hołodnik przygotowała dla malezyjskiej młodzieży bardzo zróżnicowany tematycznie program. Począwszy od tematyki związanej z zarządzaniem w turystyce - Zarządzanie doświadczeniem klienta w gospodarstwie eko-turystycznym, po coaching w profesjonalnym tenisie i ćwiczenia dla początkujących zawodników - Wzmocnienie dynamicznych zdolności na korcie,  Coaching jako oparta na wiedzy, metoda rozwiązania sportowych problemów. Ponadto w trakcie pobytu dr Hołodnik poproszona została również o przeprowadzenie wykładu specjalnego – Narodowy, profesjonalny tenis w Polsce, na który zaproszono całą „społeczność wydziału” Sport Science and Recreation oraz zawodowych trenerów tenisa.  

6Mgr Stefaniak jak na fizjoterapeutę przystało, skupił się na tematyce związanej z motorycznością człowieka. Podczas swoich zajęć ze studentami omawiał tematykę Funkcjonalnej analizy ruchu, opartej o ocenę wzrokową i wideo-analizę, Zasad nauczania motorycznego w fizjoterapii oraz Projektowania ćwiczeń funkcjonalnych. Jak sam podkreśla – „Gromadzenie materiałów dydaktycznych odbywało się jeszcze przed wyjazdem, natomiast dobór specyficznych materiałów wykorzystywanych w czasie zajęć odbył się już w Malezji, po konsultacji z pracownikami UiTM, adekwatnie do zgłaszanych potrzeb”.       

Mgr Marcie Dębowskiej udało się odwiedzić aż 6 wydziałów (sama uczelnia składa się z 25 wydziałów, na których wiedzę zdobywa 190 tys. studentów), gdzie spotkała się z przeszło 500 malezyjskich żaków. W trakcie tych spotkań reprezentantka DWM z pomocą multimedialnej prezentacji „przybliżyła” studentom Polskę, Opole i oczywiście Politechnikę Opolską! Prezentacja wzbogacona została o projekcję krótkich filmów promocyjnych o tej samej tematyce oraz o obszerny blok pytań i odpowiedzi. Poza spotkaniami z malezyjską młodzieżą mgr Dębowska uczestniczyła (w charakterze obserwatora) w spotkaniu pomiędzy Academy for Contemporary Islamic Studies (ACIS) i Universitas Singaperbangsa Karawang z Indonezji, prowadziła również rozmowy z przedstawicielami poszczególnych wydziałów. Spotkania te dotyczyły możliwości nawiązania współpracy nie tylko w ramach programu Erasmus+, ale również z zakresu prowadzenia wspólnych badań, projektów oraz tworzenia wspólnych publikacji naukowych i wymiany kadry akademickiej.12

Pobyt polskiej delegacji na Universiti Teknologi MARA, okazał się być nie lada wydarzeniem. We wszystkich budynkach kampusu wisiały plakaty informujące o datach i godzinach spotkań z przedstawicielami Politechniki Opolskiej. Na każdym kroku, niczym celebryci, nasi delegaci proszeni byli przez malezyjskich studentów o wspólne zdjęcia.  

Wartością dodaną wyjazdu była możliwość poznania zróżnicowanej kultury i przepysznej malezyjskiej kuchni. Stało się to możliwe dzięki jednodniowemu, programowi turystycznemu przygotowanemu przez UiTM. W jego ramach polscy delegaci odwiedzili kilka obiektów w Shah Alam (gdzie znajduje się kampus UiTM) i Kuala Lumpur, w tym słynne Wieże Petronas.   

 

17  18 3