Pani Irena Pordzik, która równo od roku, czyli od początku funkcjonowania opolskiego konsulatu honorowego Ukrainy dba w naszym mieście o interesy obywateli ze wschodu, spotkała się z rektorem prof. Markiem Tukiendorfem, aby omówić najważniejsze sprawy związane z polsko-ukraińskim życiem akademickim.

Całość artykułu znaleźć można w Wiadomościach Uczelnianych: https://wu.po.opole.pl/wizyta-konsula-honorowego-ukrainy/

konsul ukr 640x360