W dniach 29-31.08.2018 Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy „Kijowski Instytut Politechniczny im Igora Sikorskiego” obchodził 120- lecie powstania. W uroczystych wydarzeniach wzięły udział delegacje z polskich uczelni technicznych. Politechnikę Opolską reprezentowali: Prorektor ds. Dydaktyki – prof. dr inż. hab. Krystyna Macek-Kamińska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej – dr Oksana Horobets oraz przedstawiciel Wydziału Elektroniki, Automatyki i Informatyki dr inż. Marcin Kamiński.  Wśród uczestników można wymienić również delegację z Politechniki Warszawskiej pod przewodnictwem prof. Stanisława Wincenciaka – Prorektora ds. Rozwoju PW oraz delegację z Politechniki Śląskiej na czele z prof. dr inż. hab. Markiem Pawełczykiem – Prorektorem ds. Nauki i Rozwoju.

Uroczystość została rozpoczęta wystąpieniem Rektora  Kijowskiego Instytutu Politechnicznego im. Igora Sikorskiego – prof. dr inż. hab. Michaiło Zgurovsky’ego. W przemowie inaugurującej wspomniane zostały dotychczasowe osiągnięcia w zakresie technologii lotnictwa oraz kosmonautyki wykorzystywane na skalę światową. Innowacje wprowadzone przez wybitnych naukowców i studentów Politechniki Kijowskiej, takich jak: Siergiej Korolow, Borys Paton i Dmitrij Grigorowicz  stosowane są również współcześnie.

W trakcie konferencji została podpisana dwustronna umowa o współpracy w zakresie technologii lotniczych oraz technologii kosmicznych pomiędzy Narodowym Technicznym Uniwersytetem Ukrainy „Kijowskim Politechnicznym Instytutem imienia Igora Sikorskiego” a Politechniką Opolską.

 Po zakończeniu części naukowej, uczestnicy spotkania udali się do kościoła, w którym uczczono pamięć studentów i absolwentów Kijowskiego Instytutu Politechnicznego poległych w walkach na Ukrainie.