Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Polsce informuje, że została uruchomiona rejestracja na warsztaty pt. „Zamień potrzeby na projekty – Budowanie Partnerstw strategicznych od A do Z – konkurs wniosków 2019 r.”, które odbędą się 1 lutego br. w Warszawie: http://erasmusplus.org.pl/warsztaty-zamien-potrzeby-na-projekty-budowanie-partnerstw-strategicznych-od-a-do-z-konkurs-wnioskow-2019-r/.

Na warsztaty zapraszamy osoby planujące składać wnioski o Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego w konkursie 2019 r., a w szczególności osoby, które znają zasady Partnerstw strategicznych dla szkolnictwa wyższego i chcą zdobyć umiejętności poprawnej konstrukcji projektu typu Partnerstwo strategiczne oraz osoby, które składały wnioski w poprzednich latach i nie otrzymały dofinansowania.

Celem warsztatów jest:

  • zdobycie przez uczestników umiejętności planowania projektu od pomysłu przez analizę potrzeb, cele, działania projektowe, rezultaty, potrzebne zasoby, aż po działania zapewniające trwałość i upowszechnianie rezultatów;
  • praca w grupach nad koncepcją wniosku;
  • omówienie, jakie błędy wnioskodawcy najczęściej popełniają i jak ich uniknąć.