Rozpoczęcie każdego kolejnego semestru nauki na Politechnice Opolskiej oznacza przyjazd nowej grupy międzynarodowych studentów, którzy w ramach programu Erasmus+ będą zdobywać wiedzę na wydziałach naszej uczelni. Tak było i tym razem!

Pierwszego dnia letniego semestru powitaliśmy grupę kilkudziesięciu osób z 23 uczelni partnerskich PO. Nowi Erasmusi to iście międzynarodowa grupa, reprezentują aż 12 narodowości, z krajów Europy, Afryki i Azji - co ciekawe pierwszy raz w ramach programu mamy okazję gościć studentkę z Indii.

Pierwsze kilka dni pobytu nowych żaków w Opolu, stało pod znakiem integracji ze środowiskiem akademickim Politechniki Opolskiej. W ramach tzw. Welcome Week – tygodnia zapoznawczego, studenci nie tylko spotkali się z Koordynatorami Wydziałowymi Erasmus+ i pracownikami Działu Współpracy Międzynarodowej, ale mieli również okazję poznać swoich rówieśników – studentów pełnego toku studiów z Polski, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu i Indii.

IMG 1526