Rok 2019 to okres wyjątkowego jubileuszu, bo dokładnie 15 lat temu Polska wstąpiła do struktur Unii Europejskiej, otwierając się na Europę i czerpiąc korzyści dla rozwoju wielu dziedzin, w tym nauki i edukacji. W murach uczelni członkostwo naszego kraju w UE jest niewątpliwie kojarzone z programem Erasmus+, który stworzył możliwość nawiązania wielowymiarowej współpracy z zagranicznymi ośrodkami akademickimi, jest to więc doskonały czas by podsumować te kilkanaście lat funkcjonowania programu na naszej uczelni:

https://wu.po.opole.pl/ponad-15-lat-realizacji-erasmus-a-na-politechnice-opolskiej/

erasmus studio 2016 12 15 5050 640x360