Wszystkich Studentów Politechniki Opolskiej zachęcamy do zapoznania się z ofertą Szkoły Letniej przygotowanej przez uczelnię University of the West of Scotland. Wydarzenie rozpocznie się 18 lipca i zakończy po trzech tygodniach. Opłata wpisowa wynosi 1250£. Uczestnicy Summer School, którzy wezmą udział w dwóch modułach zajęciowych otrzymają 10 punktów ECTS. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie uczelni: University of the West of Scotland (link)