Rusza 9 edycja konkursu marketingowego na kreatywną kampanię szkoły wyższej - Genius Universitatis 2020!
Konkurs jest adresowany do wszystkich polskich uczelni, a udział w nim jest bezpłatny.
Zgłoszenia można nadsyłać do 7.02 2020 uwzględniając narzędzia marketingowe wykorzystywane w rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/20.

Do konkursu uczelnie mogą zgłaszać prace w jednej lub wielu kategoriach:
1. Reklama prasowa
2. Event wspierający rekrutację
3. Gadżet promocyjny
4. Kampania w mediach społecznościowych
5. Video online
6. Content marketing
7. Serwis rekrutacyjny


Więcej informacji: http://genius.perspektywy.pl/

2020 01 27 startuje genius universitatis 2020