NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do udziału w konferencji Direct to internationalization, która odbędzie się online 14 maja w godzinach 15.00-17.00. Tematem konferencji będzie analiza wpływu pandemii koronowirusa na działanie systemu szkolnictwa wyższego, prezentacja działań podejmowanych przez NAWA w Polsce oraz prezentacja działań podejmowanych przez instytucje szkolnictwa wyższego na całym świecie.
Rejestracja znajduje się pod linkiem: https://tjclick.clickmeeting.pl/direct-to-internationalization/register?_ga=2.152604153.1529719188.1588582922-599524092.1585048671&fbclid=IwAR3W20Ke148XHhWNhnRwu3ylZFesRRsXGifVpK5nNKkiuigaFFokbZYsOuU

Direct to internationalization