Pracowników Politechniki Opolskiej zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi wydarzenia: "International Summer School 2021" organizowanego przez naszą instytucję partnerską- University of a Coruna. Konferencja planowo rozpocznie się 19.07.2021, a zakończy 30.07.2020. Proces aplikacyjny i wymagania można znaleźć na stronie uczelni: link

Zgłoszenia mogą być przesyłane do 15.11.2020.