Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Operator Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021), uruchomiła drugi nabór wniosków na działania edukacyjne w Programie Edukacja finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.
Całkowita dostępna alokacja wynosi 14 381 096 EUR.

Zapraszamy do Strefy Beneficjenta
w celu zapoznania się ze szczegółami naboru i aplikowania!

II nabór – Program Edukacja (MF EOG 2014-2021) (education.org.pl)

nabór wniosków