International Summer School- University of a Coruna

Pracowników Politechniki Opolskiej zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi wydarzenia: "International Summer School 2021" organizowanego przez naszą instytucję partnerską- University of a Coruna. Konferencja planowo rozpocznie się 19.07.2021, a zakończy 30.07.2020. Proces aplikacyjny i wymagania można znaleźć na stronie uczelni: link

Zgłoszenia mogą być przesyłane do 15.11.2020.

Online International Week - Mendel University in Brno

UWAGA PRACOWNICY POLITECHNIKI OPOLSKIEJ!
Nasz partnerska uczelnia Mendel University in Brno zaprasza na konferencję online:
Dear Colleagues and Partners,
as every year we are very happy to invite you to our Online International Week. Whether you are an Academic or an International Relations Officer, we will be glad if you decide to join us for a short moment at our plenary session on Tuesday 20.10.2020 at 2pm (GMT+2).
At the plenary session we would like to discuss different topics regarding the current situation followed by round table conversations in smaller groups. The topics are following: Digital international recruiting, Virtual mobilities, Consortium of European universities, New Erasmus+ programme. All academics around the world are more than welcome to have short presentations during lectures for students as well.
For registration, kindly visit https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…

mendelu

Hellenic Mediterranean University- Sci-Cafe Talks

Zachęcamy wszystkich pracowników Politechniki Opolskiej do uczestnictwa w cotygodniowych seminariach "Sci-Cafe Talks" on-line organizowanych przez instytucję- Hellenic Mediterranean University. Pierwsze spotkanie już 7 października o godz. 10:00.

Poniżej październikowy harmonogram wykładów on-line.

 

Stypendiów DAAD do Niemiec

Szanowni Państwo,

zapraszamy na cykl spotkań informacyjnych online na temat stypendiów DAAD do Niemiec.


Spotkania skierowane są do studentów, absolwentów i doktorantów, a także pracowników biur współpracy z
zagranicą polskich uczelni i wszystkich osób zainteresowanych programami stypendialnymi DAAD.

Cykl obejmuje cztery spotkania. Można wziąć udział w wybranych wydarzeniach lub zarejestrować się na wszystkie:

  • 12 i 14 października (termin do wyboru), godz. 15.00-15.45: Stypendia DAAD do Niemiec: możliwości, zasady, terminy
  • 19 października, godz. 15.00-15.45: Stypendia na studia typu Master w Niemczech
  • 4 listopada, godz. 15.00-15.45:  Stypendia na kursy jęz. niemieckiego w Niemczech

Szczegółowe informacje i rejestracja:
https://www.daad.pl/pl/stypendia/stypendia-do-niemiec/cykl-webinarow-stypendia-daad-do-niemiec/

Stypendia na pobyt badawczy we Francji

Campus France Pologne prowadzi właśnie nabór na program stypendialny na pobyt badawczy we Francji.

  • Kto ? Naukowcy nie będący obywatelami Francji, ze stopniem doktora, pracujący w polskiej instytucji badawczej. Priorytetowe będą wnioski naukowców, którzy dopiero rozpoczynają współpracę polsko-francuską i/lub naukowców, którzy uzyskali stopień doktora mniej niż 10 lat temu.
  • Kiedy? Od 1 do 3 miesięcy – pobyt badawczy musi odbyć się między 01/01/2021 a 31/12/202
  • Wysokość stypendium: 1704 € na każdy miesiąc pobytu we Francji
  • Termin składania wniosków: 23/10/2020 o godz. 12.00

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: https://www.pologne.campusfrance.org/pl/bgf-stypendia-na-pobyt-badawczy

eiffel stypendia 2020