English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

Nauczyciele Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki biorą aktywny udział w programie Erasmus +. W minionym tygodniu dr hab. inż. Michał Tomaszewski oraz dr inż. Łukasz Dzierżanowski przebywali w Faro w Portugalii na University of Algarve.

Więcej o ich pobycie znaleźć można na: Portugalia z Programem Erasmus + - Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej