English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

Pracownicy administracyjni Politechniki Opolskiej biorą aktywny udział w programie Erasmus+. W kwietniu br. mgr Anna Stefanowska-Strzodka z Biura Projektów Europejskich, mgr Magdalena Filipek z Centrum Transferu Technologii, mgr inż. Anita Forc z Wydziału Mechanicznego oraz mgr Adriana Grzesik z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki przebywały w Pafos na Cyprze na Neapolis University Pafos.

Pafos to miasto pełne młodzieży, o jednym z najwyższych wskaźników liczby osób w wieku 18–35 lat, w porównaniu z innymi miastami cypryjskimi. Neapolis Univeristy Pafos jest prywatną Uczelnią wyższą założoną w 2010 roku. Uczelnia podzielona jest na 5 wydziałów, w tym dwa techniczne: School of Economics, Business and Computer Sciences – o charakterze uniwersyteckim oraz School of Architecture, Engineering, Land and Environmental Sciences - o charakterze politechnicznym.  W swojej ofercie kształcenia posiada programy licencjackie, magisterskie i doktoranckie w języku greckim i angielskim. Kampus jest dogodnie usytuowany w samym sercu miasta, na terenie byłego kompleksu hotelowego. Tutaj więc regularni studenci mają zajęcia i mieszkają, a w razie gorącej pogody mogą się schłodzić w basenie, który znajduje się w centrum kampusu.

W wizycie brali udział również pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu w Bielsku-Białej. W ramach wyjazdu nasi pracownicy przedstawili pracownikom i studentom Uczelni partnerskiej prezentację na temat naszej Uczelni. Wysłuchali również mowy powitalnej wygłoszonej przez Rektora Uczelni oraz prezentacji pozostałych Uczelni z Polski.

Anna Stefanowska-Strzodka, Magdalena Filipek, Anita Forc oraz Adriana Grzesik brały również udział w spotkaniach z Panią Christia Christodoulou z Biura Współpracy Międzynarodowej, z Panią Sofia Daskou – Prezydentem Komitetu ds. Programu Erasmus, z Panią Georgia Christou – Koordynatorem Programu Erasmus oraz z Panią Natia Anastasi odpowiedzialną za fundusze i programy EU. W ramach wizyty pracownicy odwiedzili również Bibliotekę Uczelni.

Wyjazd zaowocował podpisaniem umowy dotyczącej mobilności studentów obu Uczelni, a także nawiązaniem kontaktów, które mogą zaowocować w przyszłości przygotowaniem wspólnych projektów oraz innych inicjatyw międzynarodowych. Był też okazją do poznania Cypru, jego bogatej historii, ciekawej kultury, smacznej kuchni i bardzo miłych mieszkańców.

Zachęcamy naszych studentów i pracowników do udziału w programie. Więcej informacji o programie na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej: https://dwm.po.opole.pl/index.php/pl/

 Pafos 1

Pafos 2

Pafos 3

 Pafos 4

Pafos 5

 

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej