English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

Zachęcamy wszystkich studentów i absolwentów Budownictwa do zapoznania się z ofertą praktyki lub pracy stałej w hiszpańskiej firmie CYPE w Alicante, tworzącej już od 40 lat oprogramowanie dla Architektury, Inżynierii i Budownictwa. Więcej informacji o firmie: http://www.cype.com/en/

Oferta kierowana jest do studentów lub absolwentów kierunków technicznych, którzy zajęliby się adaptacją programów w zakresie instalacji budowlanych (MEP). Główne zadania to tłumaczenie techniczne (z języka hiszpańskiego lub angielskiego na polski), stosowanie norm, metod obliczeniowych, otrzymywanie wyników.
Praktyka trwająca min. 8 tygodni może zostać dodatkowo dofinansowana z programu Erasmus+  pod warunkiem spełnienia wymagań kwalifikacji do wyjazdu. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami poniżej. 

oferta pracy

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej