English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

Okres wakacji dla studentów Wydziału Mechnicznego był pracowitym czasem poświęconym na zwiększenie swoich kompentencji zawodowych oraz na rozwój własnych zainteresowań. Dzięki programowi Erasmus+  studenci kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka realizowali swoje praktyki zawodowe na Uniwersytecie Technicznym Chemnitz w Niemczech. Jeśli jesteście ciekawi czego może nauczyć zagraniczna praktyka, zapraszamy do realcji naszego studenta Aleksandra Gawrysia.

 

zdj 1

 

Nazywam się Aleksander Gawryś. Jestem studentem III roku Lotnictwa i kosmonautyki o specjalności konstrukcyjnej na Wydziale Mechanicznym. W lipcu 2022 roku, zdecydowałem się na odbycie praktyk studenckich na Uniwersytecie Technicznym Chemnitz w Niemczech. Decyzję o wyjeździe podjąłem już wcześniej, nowe wyzwania i zdobycie cennego doświadczenia to cel jaki sobie zamierzyłemO możliwości takiego wyjazdu dowiedziałem się od wykładowców mojej uczelni. Sam proces rekrutacji na Erasmusa nie był dla mnie łatwy, lecz poprzez świetne wsparcie administracyjne stał się jasny i bezproblemowy. Praktyki trwały 2 miesiące, a opiekę nad nimi sprawował opiekun naukowy Tomasz Osiecki.

Początek stażu bez wątpienia był wyzwaniem. Zakwaterowanie znalazłem w pobliskim akademiku. Sama procedura aplikowania odbywała się w większości online, osobiście odbierałem jedynie klucze i kopię dokumentów. Z uwagi, że odwiedzałem już inne rejony Niemiec, proces aklimatyzacji był dla mnie przyjemny. Poznałem ludzi z całego świata, lecz każdy był dla siebie życzliwy i pomocny. Do Chemnitz przyjechałem wraz ze swoim kolegą z polskiej uczelni, co stanowiło dla mnie duży plus. Po udanym odebraniu pokoju, pierwszego dnia praktyk opiekun naukowy Tomasz Osiecki oprowadził mnie po całej uczelni. Pokazując zarówno nowoczesne laboratoria oraz życie akademickie. Duża zagraniczna uczelnia sprawiła wrażenie większej i na wyższym poziomie. Sprawności które zdobywałem podczas trwania stażu były dla mnie bardzo cenne z perspektywy przyszłych badań jak i życia zawodowego. Możliwość poznania i zobaczenia pracy osób, posiadających ogromne doświadczenie w zakresie druku 3D oraz kompozytów, była dla mnie wartością nieocenioną. Główny nacisk kładłem na tematykę druku 3D metalu, biorąc pod uwagę moją pracę inżynierską. Choć okres pobytu w miał miejsce w trakcie przełomu tamtejszej sesji egzaminacyjnej oraz wakacji. Wszyscy naukowcy oraz pracownicy instytucji byli otwarci na rozmowy. Życie akademickie również stanowiło przyjemną część stażu, nie spotkałem się z brakiem kultury czy innymi problemami. Warto moim zdaniem ująć także sprawę, że wyjazd do Chemnitz wymaga dobrej znajomości języka niemieckiego oraz samodzielności. Bez tego wyjazd stanie się zwyczajnie uciążliwy. Uważam, że w trakcie pobytu w zagranicznej instytucji polepszyłem swoje umiejętności z języka niemieckiego. Udało się pokonać i zrozumieć tamtejszy saksoński dialekt. Podczas trwania mobilności miałem jeszcze okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez opiekuna naukowego Tomasza Osieckiego i poznać normalny dzień z perspektywy uczących się tam osób. Przeprowadzana była tam próba zmęczeniowa próbki kompozytowej, na wysokiej jakości maszynach badawczych. W innym terminie odwiedziłem chociażby produkcję pojemników kompozytowych na gaz. Możliwość obejrzenia takich procesów stanowiła dla mnie ważne nauki.

Mój światopogląd w trakcie mobilności zagranicznej poznał nowe horyzonty, lecz nie uważam, aby moje wartości uległy zmianie. Sądzę, że moim największym osiągnięciem było stworzenie nowoczesnego modelu komputerowego odpowiadającego staremu i wyeksploatowanemu przyrządowi lotniczego z rosyjskiego śmigłowca MiG-8. Uzyskałem również szczegółową i fachową pomoc z zakresu samego rzeczywistego wykonania obiektu od początku poprzez komputerowy model do wydruku, odpowiedni sposób projektowania podpór oraz samego przygotowania drukarki do wydruku. Okazja do współpracy z wysoko wyspecjalizowanymi pracownikami oraz maszynami wykorzystywanych w chociażby przemyśle lotniczym, nie zdarzała mi się na co dzień. Uważam, że uczestnictwo w programie Erasmus+ przyczyni się do pozytywnego rozwoju mojej kariery naukowej i zawodowej. Szczerze polecam innym studentom myślącym o wyjeździe uczestnictwo w programie Erasmus+. Jest to idealna okazja do sprawdzenia swoich umiejętności i bardzo dobry egzamin samodzielności, którą każdy z nas wykazuje w codziennym życiu.

zdj 2

Dział Współpracy Międzynarodowej przypomina, że rekrutacja na praktyki trwa przez cały rok! Zapraszamy do kontaktu!

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej