English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

Nowy program Erasmus+  wprowadził nowe intensywne programy mieszane (Blended Intensive Programme) jako alternatywną mobilność dla studentów i pracowników. BIP łączy krótkoterminową mobilność fizyczną (5 dni na uczelni organizującej) z komponentem wirtualnym dzięki czemu mobilność Erasmus-a staje się coraz bardziej elastyczna. Zajęcia online są prowadzone na zmianę przez profesorów z współorganizujących uczelni partnerskich zapewniając szeroką perspektywę oraz wysoki poziom przekazywanej wiedzy.

Uczelnia wysyłająca zapewni uczestnikom wsparcie finansowe na każdy dzień trwania mobilności fizycznej z funduszy programu Erasmus+ 

The Polytechnic Institute of Bragança (IPB, Portugalia) oferuje trzy różne programy BIP  na nadchodzący zimowy semestr 2022/2023:

  • Challenge Based Innovation (6 ECTS) czas trwania fizycznej mobilności: 23-27.01.2023
  • Embedded Systems Applications (ECTS) czas trwania fizycznej mobilności: 9-13.01.2023
  • Emotional Education (6 ECTS) czas trwania fizycznej mobilności: 16-20.01.2023

Do programu mogą zgłosić się studenci chcący poszerzyć swój program studiów o nowe doświadczenia. 
Językiem wykładowym jest j. angielski, od kandydatów wymagamy poziomu min. B1 - zostane on zweryfikowany na rozmowie kwalifikacyjnej.

Zachęcamy do udziału w programie wszystkich studentów, którzy chcą rozwijać się interdyscyplinarnie i spóbować swoich sił w pracy zespołowej w międzynarodowym środowisku studentów i wykładowców. Decyzją dziekana ds. dydaktyki oraz wydziałowego koodynatora programu Erasmus+, zdobyte punkty ECTS po zakończeniu BIP'a mogą zostać przyznane dodatkowo do programu studiów.  

Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny są dostępne na stronie: //www.ipb.pt/bip 

Termin aplikacji: 15.10.2022


bip_braganca.png

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej