English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

Program "Vulcanus w Japonii" zostaje ponownie uruchomiony przez uniwersytety UE i SMP-Cosme. 

 

Oferuje on staże przemysłowe w firmach w Japonii studentom z działu inżynierii, zaawansowanych technologii lub innych dziedzin naukowych, którzy w momencie składania wniosku i zapisaniu się do programu, są pomiędzy czwartym oficjalnym rokiem studiów a przedostatnim rokiem studiów doktoranckich.

Program trwa rok, od września 2023 do sierpnia 2024.

Program "Vulcanus w Japonii" rozpoczął się w 1997 roku. Program składa się z praktyk przemysłowych dla studentów UE / SMP-COSME. Rozpoczyna się we wrześniu i kończy w sierpniu następnego roku, aby dostosować się do roku akademickiego w państwach członkowskich UE.

 

Studenci biorą udział w:

 

-seminarium na temat Japonii,

-czteromiesięczny intensywny kurs języka japońskiego,

-a następnie ośmiomiesięczny staż w japońskiej firmie.

 

Cele:

 

-Badanie zakresu zaawansowanych technologii stosowanych przez wiodącą japońską firmę.

-Aby nauczyć się języka japońskiego oraz zrozumieć i docenić kulturę japońską, mając na uwadze wzbogacające roczne doświadczenie za granicą.

-Aby być dobrze umieszczonym w swojej przyszłej karierze, aby współdziałać z japońskimi firmami.

 

Wnioski należy składać online, do 20 stycznia 2023 roku. 

Aby przygotować swoją aplikację, studenci muszą uzyskać zaświadczenie o przyjęciu na studia (lub równoważny dokument) w języku angielskim, po który zgoszą się do władz swoich uczelni.

 

Więcej informacji w linkach poniżej:

 

Informacje o tym czym jest program Vulcanus 

Opis na stronie Vulcanus: https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan
Ulotka z kodem QR: https://www.eu-japan.eu/sites/default/files/imce/5-VJ_QR_CODE.pdf
Ulotka po angielsku / Flyer in English https://www.eu-japan.eu/sites/default/files/imce/4-flyer_en_PERMANENT_fy23.pdf


Plakat statystyk: https://www.eu-japan.eu/sites/default/files/imce/vulcanus_japan/tryptic_part2.jpg
Wideo referencje w języku angielskim od byłych uczestników: https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan

Informacja o procesie aplikacji:

Jak się zapisać + obowiązujące dokumenty:
 https://www.eu-japan.eu/sites/default/files/imce/1-vj23-HOW_TO_APPLY.doc
Wniosek zgłoszeniowy: https://www.eu-japan.eu/sites/default/files/imce/2-afvj23.doc
Często zadawane pytania: https://www.eu-japan.eu/sites/default/files/imce/3-vj23_FAQ.doc

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej