English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

Do 30 czerwca br. można nadsyłać zgłoszenia w konkursach FRSE: EDUinspirator, Młody EDUinspirator (nowość!) i EDUinspiracje Media. Hasło tegorocznych konkursów brzmi: „Twój sukces inspiracją dla innych”. O tytuł Młodego EDUinspiratora 2021 mogą ubiegać się studenci Państwa uczelni.

W konkursie może wziąć udział każdy, kto był uczestnikiem projektów realizowanych w ramach programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w latach 2007-2021. Aby wziąć udział w konkursie, należy zgłosić swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w systemie OnLine FRSE. Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie: http://eduinspiracje.org.pl i w regulaminie konkursu.

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej