English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

Mediolan, Florencja, Genova...to tylko niektóre z odwiedzonych miejsc podczas pobytu na Erasmusie naszej studentki Aleksandry. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z relacją z jej wyjazdu do słonecznych Włoch. 

Mediolan

sprawozdanie srt 1

sprawozdanie srt 2

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej