English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

Projekt pn.: „AKTYWNI RAZEM! Polsko – czeska współpraca w zakresie  promowania zdrowego stylu życia”, który jest realizowany przez Politechnikę Opolską w partnerstwie z Vysoka Skola Banska Technicka Univerzita Ostrava wchodzi właśnie w kolejny etap! Zakończone zostały prace związane z budową siłowni plenerowej, która już w październiku zostanie oddana do użytku społeczności akademickiej odwiedzającej I kampus przy ulicy Mikołajczyka.

   siłownia zestawienie zdj

Oficjalne otwarcie obiektu zaplanowano podczas polsko-czeskiego wydarzenia integracyjnego, którego tematyka odnosić się będzie do promocji zdrowego styku życia i aktywności fizycznej. W jego ramach naszą Uczelnię odwiedzą delegaci z czeskiej Ostravy by wspólnie wymieniać się wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie, z nadzieją na dalszą współpracę i pogłębienie stosunków międzysąsiedzkich oraz rozwój transgraniczny stosunków między uczelniami . W programie spotkania przewidziano turnieje towarzyskie pomiędzy przedstawicielami PO i  VSB – TU.

Wśród atrakcji towarzyszących spotkaniu integracyjnemu znajdą się m.in. pokaz ćwiczeń z użyciem urządzeń na siłowni plenerowej, konsultacje dietetyczne, degustacja zdrowych potraw kuchni polskiej i czeskiej, pokaz parzenia zielonej herbaty oraz wycieczka po Opolu.

Szczegóły wydarzenia zostaną podane już wkrótce.

Projekt „AKTYWNI RAZEM! Polsko-czeska współpraca w zakresie  promowania zdrowego stylu życia”, realizowany jest w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad, Program INTERREG V – A Republika Czeska – Polska, 4 oś priorytetowa (współpraca instytucji i społeczności), współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Więcej informacji o projekcie znaleźć można na stronie : https://po.opole.pl/index.php?mod=programyue;1  

Jednostki PO odpowiedzialne za realizację projektu: Osiedle Akademickie, Dział Współpracy Międzynarodowej, Biuro Projektów Europejskich

logo projektu PL CZ

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej