English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

Szanowni Pracownicy i Doktoranci!

Centrum Badań i Rozwoju we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) zaprasza na XVII Międzynarodową Konferencję Naukową Doktorantów i Młodych Naukowców.

Konferencja odbędzie się 7 kwietnia 2022 r. (czwartek) online za pośrednictwem MS Teams.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń nabytych w ramach działalności naukowej doktorantów oraz nawiązanie i zacieśnienie kontaktów i współpracy pomiędzy doktorantami i młodymi naukowcami w czterech sekcjach: 

  • Turystyka
  • Ekonomia i zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Ekonomia i polityka publiczna
  • Finanse

Wszystkie niezbędne informacje (formularz rejestracyjny, terminy, instrukcje dla autorów itp.) można znaleźć na stronie wydarzenia: si.umb.sk.

Termin rejestracji: 1 lutego 2022 r.

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej