ESN PO jest lokalną sekcją organizacji Erasmus Student Network, która działa na Politechnice Opolskiej. Jesteśmy grupą kilkudziesięciu charyzmatycznych studentów, którzy organizują międzynarodowe wydarzenia akademickie i promują programy mobilnościowe. Swoje działania skupiamy również na pomocy studentom z zagranicy w zaaklimatyzowaniu się w naszym pięknym mieście, sprawiając by ich Erasmusowa przygoda była niezapomnianym doświadczeniem.logo ESN PO

ESN POLSKA

Nasza sekcja podobnie jak wszystkie inne sekcje organizacji działające na uczelniach w Polsce, współtworzy platformę narodową – ESN Polska, której głównym celem jest wspólne wspieranie i rozwój, współpraca między członkami pochodzącymi z różnych miast, a także wymiana wiedzy i doświadczeń przy organizowaniu różnych eventów.

CZYM JEST ERASMUS STUDENT NETWORK (ESN)?

ESN to międzynarodowe zrzeszenie studentów, posiadające status organizacji non-profit. Jego główną misją jest reprezentowanie studentów zagranicznych, a tym samym zapewnienie możliwości zrozumienia kulturowego i rozwoju osobistego w ramach zasady STUDENCI POMAGAJĄ STUDENTOM. Obecnie ESN jest największym interdyscyplinarnym stowarzyszeniem studentów w Europie, a jego sekcje działają w ponad 480 instytucjach szkolnictwa wyższego z 37 krajów.

Lokalne sekcje oferują pomoc w nauce i społecznej integracji. Odbywa się to głównie poprzez organizowanie imprez kulturalnych i społecznych, wycieczek, projektów językowych, nocy filmowych, międzynarodowych festiwali o różnej tematyce przewodniej!

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? ODWIEDŹ:

www.facebook.com/esnpo