Strona główna

Materiały informacyjne

Pracownicy uczleni wyjeżdżający na uczelnie partnerskie w ramach mobilności STA i STT mogą zgłaszać  zapotrzebowanie na materiały promocyjno-informacyjne.

Obecnie DWM oferuje:

Uprzejmie prosimy o kontakt z Małgorzatą Nowicką-Zając (m.nowicka@po.opole.pl, tel. 77 449 85 16)