Strona główna

Nazwa Stanowisko Telefon Faks
mgr Yana Polska Specjalista ds. współpracy ze Wschodem i rekrutacji cudzoziemców + 48 77 449 85 15 + 48 77 449 99 08
mgr Eugenia Zolotar Konsultant ds. współpracy ze Wschodem i rekruacji cudzoziemców +48 449 85 15
mgr Natalia Romanuyk Konsultant ds. współpracy ze Wschodem i rekruacji cudzoziemców + 48 77 449 85 15