Kandydaci na studia na Politechnice Opolskiej są przyjmowani zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego od dnia 12 pażdziernika 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywaia przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.

Obywatele państw członkowskich UE rekrutowani są:

  1. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Lub

         2. Na zasadach określonych w art. 43 ust.3 i 4 Prawa o Szkolnictwie Wyższym  (czyli z  pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich)

Możliwość wyboru przysługuje wyłącznie w przypadku jeżeli kandydat nie posiada podwójnego obywatelstwa (np. Czechy-Polska). Kandydat posiadający  podwójne obywatelstwo (w tym polskie) zobowiązany jest aplikować na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

  1. W pierwszym przypadku kandydat podejmuje studia bez odpłatności i zobowiązuje się złożyć wszystkie wymagane dokumenty w określonym terminie. Przysługuje mu prawo do ubiegania się o tzw. stypendia motywacyjne (tj. stypendia dla najlepszych studentów, za osiągnięcia w nauce i za wybitne osiągnięcia sportowe). Nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg.
  2. W drugim przypadku kandydat podejmuje studia na zasadach odpłatności, ale jego średnia ocen nie będzie uwzględniona podczas rekrutacji, a termin składania dokumentów może zostać przedłużony. Nie przysługuje wtedy prawo do żadnego rodzaju stypendium.

Rekrutację prowadzi Dział Współpracy Międzynarodowej:

mgr Yana Polska | e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | Tel.: +48 77 449 85 15

mgr Eugenia Zolotar e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | Tel.: +48 77 449 85 15