Strona główna

Kandydatów posiadający Kartę Polaka

Kandydaci z Kartą Polaka mogą być przyjęci (mają prawo wyboru):

1. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich http://www.dwm.po.opole.pl/index.php/pl/rekrutacja-cudzoziemcow/2015-03-26-14-59-08/zasady-przyjmowania/na-zasadach-obowiazujacych-obywateli-polskich .

2. Na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich http://www.dwm.po.opole.pl/index.php/pl/rekrutacja-cudzoziemcow/2015-03-26-14-59-08/zasady-przyjmowania/na-zasadach-innych-niz-obywatele-polscy .

 

Osoby kontaktowe:

  • Yana Polska, Specjalista ds. współpracy ze Wschodem i rekrutacji cudzoziemców (y.polska@po.opole.pl; + 48 77 449 85 15)
  • Eugenia Zolotar, Konsultant ds. współpracy ze Wschodem i rekrutacji cudzoziemców (e.zolotar@po,opole.pl; + 48 77 449 85 15)