English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

Politechnika Opolska była pierwszą uczelnią w tej części Europy, która podpisała porozumienie o współpracy z Chongqing Jiaotong University. Umowa "One Belt One Road" jest częścią wielkiego transkontynentalnego programu o nazwie The New Silk Road.

logo 7 wybrane 1 1 mniejsze

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej