Polska wersja English Version Русская версия
FONT:
CONTRAST:

Відділ Міжнародної Співпраці

ПРАВИЛА ВИЇЗДІВ СТУДЕНТІВ ОПОЛЬСЬКОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДЛЯ НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ ERASMUS+ 2022/2023

1

Поїздка на навчання за програмою Erasmus+ може відбутися до іноземного університету маючого „European Charter for Higher Education”з яким Опольський технологічний університет уклав міжінституційну угоду. Приймаючий університет має бути розташований у країні-учасниці програми Erasmus+ (країни-члени ЄС, Туреччина, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Республіка Північна Македонія).

2

У навчальній мобільності за програмою можуть брати участь студенти І, ІІ та ІІІ ступенів (також студенти заочної форми навчання), які закінчили принаймні перший рік навчання.

3

На момент виїзду студент не може перебувати у відпустці, не може бути підданий дисциплінарному стягненню, щодо нього, а також не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності.

4

Студент з громадянством іншим ніж держави-члена Європейського Союзу чи Європейської економічної зони, зобов’язаний ознайомитися з правилами в’їзду на територію приймаючої країни у зв’язку з планованим перебуванням як стипендіат Erasmus+.

5

Студента просять надати отриману інформацію електронною поштою співробітнику DWM: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. не пізніше ніж за місяць до запланованої дати від'їзду.

6

Студент може брати участь у програмі кілька разів, беручи до уваги, що максимальна тривалість перебування на стипендії становить загалом 12 місяців для кожного ступеню освіти (максимум 12 місяців під час першого ступеню навчання, максимум 12 місяців під час другого ступеню навчання та максимум 12 місяців під час навчання третього ступеня). Попередня участь у програмах LLP-Erasmus та Erasmus+ включена в тривалість перебування.

7

Мінімальний термін перебування в іноземному університеті/установі – 2 місяці.

8

Країни призначення, на які поширюється програма, розділені на 3 групи в залежності від суми витрат на утримання. Їм встановлено такі розміри дотації (ставки діють з 01.01.2023):

Група I: Данія, Фінляндія, Ірландія, Ісландія, Ліхтенштейн, Люксембург, Норвегія, Швеція та країни регіону 14 - 550 євро за кожен місяць стипендіального перебування;

Група II: Австрія, Бельгія, Кіпр, Франція, Греція, Іспанія, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Португалія, Італія та країни регіону 13 – 550 євро за кожен місяць перебування на стипендії;

III група: Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія, Литва, Латвія, Республіка Північна Македонія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Туреччина, Угорщина - 450 євро за кожен місяць стипендіального перебування.

Принципи набору студентів на навчання

9

Набір на виїзди починається з березня навчального року, що передує року, в якому відбувається поїздка. Це стосується кандидатів, які планують отримати стипендію як в зимовому семестрі так і в літньому. Друга, додаткова дата набору (жовтень/листопад) буде оголошена за умови невикористання частини коштів або невикористання всіх місць/стипендій.

10

Набір студентів на виїзди здійснюють факультетські комісії під головуванням координатора програми Erasmus+ відповідного факультету за участю працівників відділу міжнародного співробітництва. У процесі оцінювання кандидата та кваліфікації для мобільності враховуються:

1. Знання англійської мови або мови, якою будуть проводитись заняття в партнерському університеті.

2. Мовний сертифікат (за наявності).

3. Середній бал за весь курс навчання (підтверджується співробітником COS).

4. Попередня участь у програмі LLP Erasmus або Erasmus+, включаючи тривалість стипендіального перебування, а також кількість балів ECTS, які планується отримати та отримано під час стипендіального перебування.

5. Участь у справах Університету (членство в студентських організаціях, наукових клубах, турбота про іноземних студентів, які перебувають в Опольському технологічному університеті - MENTOR PO та ін.)

11

Відділ міжнародного співробітництва на підставі проведених співбесід складає список студентів прийнятих , студентів до резервного списку а також студентів не прийнятих.

12

Максимальна кількість студентів, які мають право на мобільність, залежить від обсягу фінансування, наданого університету Національним агентством програми Erasmus+ та Європейським корпусом солідарності в даному навчальному році.

13

Особи, які перебувають у резервному списку, можуть претендувати на виїзд у разі вибуття осіб зі списку прийнятих. Студенти, які не прийняті до виїзду, мають право письмово оскаржити рішення приймальної комісії до декана свого факультету.

Перед та під час мобільності

14

Прийняті студенти, отримають від співробітника DWM загальні інструкції щодо проходження процедур подачі заявки в університеті-партнері. Даний студент зобов'язаний самостійно перевірити детальні вимоги університету (в який він хоче вступити) і відповідні терміни.

Базовим документом, необхідним для реалізації мобільності в рамках Erasmus+, є Learning Agreement (LA) – узгоджений з координатором факультету перелік предметів, які проводяться в університеті-партнері. Студент зобов’язаний заповнити його в USOSWeb та надіслати його координатору факультету для консультації/затвердження вищезазначеною системою. Після схвалення онлайн-версії LA вона передається до університету-партнера для подальшого затвердження.

Якщо ВНЗ-партнер не готовий обмінюватися документами «безпаперовим» способом, допускається подача паперової версії LA (Learning Agreement). Шаблон документа

15

За місяць до запланованого виїзду закваліфіковані студенти подають до відділу міжнародного співробітництва:

  1. Скан копію згоди на Індивідуальну навчальну програму (IPS) за підписом декана.
  2. Банківський рахунок Шаблон документа.
  3. Копія необхідної страховки (мінімальна медична страховка та страховка від нещасних випадків).
  4. Якщо ви виїжджаєте під час останнього семестру навчання, отримайте письмову згоду декана вашого факультету на продовження розрахункового періоду сесії.

16

Якщо програма навчання, що проводиться за кордоном, не включає предмети, включені в мінімальний навчальний план, застосовний до даної галузі навчання в ПО, студент зобов’язаний доповнити ці предмети після повернення. Домовленості щодо способу та дати зарахування предметів, включених до мінімального навчального плану, слід узгодити з координатором програми Erasmus+ до виїзду студента за кордон.

17

Усі зміни, внесені до Угоди про навчання, потребують схвалення іноземного університету, рідного університету та студента. Зміни вносяться шляхом заповнення (on-line чи паперового, залежно від ступеня підготовки ВНЗ-партнера до «безпаперового» обміну документами) "During the Mobility", тобто т.зв. "Changes to the Original Learning Agreement" що є невід’ємною частиною Learning Agreement. Будь-які зміни можуть бути внесені протягом 1 місяця після прибуття студента до іноземного університету.

18

Мінімальна кількість балів, яку студент повинен отримати під час обміну в університеті-партнері, становить 15 ECTS протягом одного семестру навчання. Для завершення семестру студент повинен отримати 30 ECTS.

19

Остаточним підтвердженням участі студента в Програмі є прийняття його кандидатури університетом-партнером на основі завершених процедур подачі заявки, затвердженої угоди про навчання та підписання фінансової угоди з відділом міжнародного співробітництва.

20

Якщо заявка відхилена університетом-партнером, студент має право подати заявку до іншого університету, в межах вакантних місць на даному факультеті та спеціальності, дотримуючись термінів подання заявки в університеті-партнері.

21

Студенти, які виїжджають, повинні будуть пройти тест на знання мови перед початком мобільності. Посилання на платформу Online Language Support буде відправлено співробітником DWM. Результат тесту не впливає на рішення про виїзд. Виконання тесту є умовою повного звіту студента за поїздку і виплати останньої частини стипендії.

22

Студенти, які перебувають на стипендії в зимовому семестрі, можуть подати заявку на продовження перебування в іноземному університеті на літній семестр. Згода на продовження перебування на навчанні не гарантує отримання стипендії на період, що випливає з продовження. Подовження не може перевищувати період 30 вересня відповідного навчального року.

23

Для продовження перебування необхідно надати до DWM такі документи:

  1. Схвалений всіма 3 сторонами Learning Agreement на другий семестр (on-line або паперова версія, в залежності від ступеня підготовки університету-партнера до «безпаперового» обміну документами).
  2. Transcript of Records за перший семестр (якщо це можливо).
  3. Згода на IPS на літній семестр.
  4. Страхування на другий семестр (мінімальне медичне страхування та страхування від нещасних випадків),
  5. Інформація про легалізацію перебування на ІІ семестр (за необхідності).

24

Документи, зазначені у п.23, подаються до відділу міжнародного співробітництва не пізніше 15 грудня відповідного навчального року. Рішення про співфінансування перебування у ІІ семестрі буде прийнято після надходження всіх заяв із проханням про продовження.

25

Дозволяється навчатися за кордоном і продовжувати перебування з нульовою стипендією.

26

Перед від'їздом студент зобов'язується отримати Європейську картку медичного страхування (EHIC) або іншу страховку, яка покриває витрати на лікування за кордоном і страхування від нещасних випадків (NNW) на час поїздки та перебування в університеті-партнері.

27

Перед виїздом студент зобов'язаний підписати фінансову угоду в DWM. Непідписання договору в узгоджений з DWM термін прирівнюється до відмови від наданого права на стипендію в даному навчальному році.

СТИПЕНДІЯ ЗА ПРОГРАМОЮ ERASMUS+

28

Бенефіціар програми Erasmus+ звільняється від плати за навчання в іноземному університеті та залишається там відповідно до правил, що застосовуються до студентів цього університету.

29

Стипендія за програмою Erasmus+ призначена для покриття додаткових витрат, пов’язаних з поїздкою та перебуванням у приймаючому закладі. Грант, який надається студентам, нижчий, ніж вартість життя в країнах призначення. Таким чином, студент, який подає заявку на мобільність, повинен враховувати деякі витрати, пов’язані з нею.

30

Протягом періоду отримання стипендії Erasmus+ студент не може отримати іншу стипендію, що фінансується з фондів Європейського Союзу.

31

Виплата державних стипендій (соціальних, за успіхи у навчанні, інших), на які студент набув права до від’їзду, продовжуватиметься під час перебування студента у ВНЗ-партнері. Після повернення до рідного університету студент має право претендувати на національні стипендії.

32

Студенти, які мають право на соціальну стипендію в навчальному році, що передує їх мобільності за Erasmus, отримають додаткове фінансування (визначене для конкретного проекту Національним агентством Програми Erasmus+ та Європейським Корпусом Солідарності) за кожен місяць перебування за кордоном.

33

Особи з підтвердженим ступенем інвалідності отримуватимуть додаткове фінансування (визначене для конкретного проекту Національним агентством Програми Erasmus+ та Європейським Корпусом Солідарності) за кожен місяць перебування за кордоном. Студенти з обмеженими можливостями можуть подати заявку на додаткову фінансову підтримку від Національного агентства програми Erasmus+ та Європейського корпусу солідарності.

ЗВІТ ПРО ПОЇЗДКУ

34

Протягом 30 днів після закінчення стипендіального перебування студент зобов’язаний:

1. надати DWM сертифікат, що підтверджує тривалість перебування в університеті-партнері - Confirmation of Stay,

2. надати DWM виписку з оцінок - Transcript of Records (виписка є підставою для завершення періоду навчання),

3. заповнити опитування бенефіціара стипендії Erasmus (посилання на опитування автоматично надсилається на електронну адресу, надану бенефіціаром у формі заявки),

4. підготовка звіту про мобільність (інструкції щодо оформлення документа знаходяться ТУТ>>.)

Якщо студент не здійснить розрахунки протягом вищезазначеного терміну, DWM подасть заявку на повернення призначеної стипендії.

35

Період навчання за кордоном зараховуватиметься за умови, що буде отримано необхідну кількість кредитів ECTS згідно з Угодою про навчання. У разі невиконання вищезазначеної умови, залежно від набраної кількості балів, студент отримує умовну реєстрацію або повторює вихідний семестр на ПО. Рішення про зарахування терміну навчання за кордоном, а також про визначення не зарахованих за кордоном предметів на заміну приймається заступником декана з дидактичної роботи відповідного факультету.

36

У разі невиконання умов, узгоджених в Угоді про навчання, заступник ректора може вирішити, після консультації з заступником декана з дидактичної роботи відповідного факультету та координатором програми Erasmus+ університету, про необхідність повернення частини або всієї отриманої стипендії.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

37

Студенти, які пройшли кваліфікацію для поїздки, отримають можливість взяти участь у безкоштовному онлайн-курсі мови на платформі Online Language Support (OLS). Лінгвістична підтримка доступна для англійської або іншої мови на ваш вибір, доступної на платформі (наприклад, мова країни, де відбуватиметься мобільність).

38

У випадках, не охоплених цими правилами, остаточні рішення приймає Координатор Erasmus+ університету.

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej