English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Po powrocie z uczelni partnerskiej należy wypełnić kartę okresowych osiągnięć studenta programu Erasmus+, a następnie zgłosić się do swojego koordynatora wydziałowego na Politechnice Opolskiej.

 

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej