English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

czwartek, styczeń 13, 2022 50

Drodzy studenci! Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Republika Czeska) zaprasza na 28 edycję „Studenckiej Konferencji Naukowej 2022“ Wydarzenie odbędzie się 7 kwietnia 2022 r. online za pośrednictwem MS Teams w języku angielskim. Obowiązują zapisy! Formularz zgłoszeniowy należy przesłać drogą elektroniczną ( EF UMB | Student Scientific Conference 2022 ) najpóźniej do 15 lutego 2022 r.

wtorek, grudzień 21, 2021 52

Drodzy Studenci i Pracownicy, Chorwacki PAR University College zaprasza do udziału w tradycyjnej Międzynarodowej Szkole Karnawałowej (INCASO), która odbędzie się w dniach 21-27 lutego 2022 r. w Rijece w Chorwacji. Tegoroczny temat INCASO to Przedsiębiorczość Cyfrowa. Studenci mają okazję wziąć udział w wykładach wybitnych międzynarodowych naukowców i praktyków, poznać ciekawostki o chorwackiej kulturze i języku oraz wziąć udział w wyjątkowm karnawale w Rijece.

czwartek, grudzień 16, 2021 143

Zastanawialiście się kiedyś jakie korzyści może dać wyjazd na Erasmusa i jak może przyczynić się do rozwoju przyszłej kariery? Czy praktyki realizowane w obcym kraju, w innym języku są w stanie przygotować Cię do rosnących wyzwań dzisiejszego rynku pracy? Oczywiście, że tak! Przedstawiamy Wam Vitę Kyrylenko – studentkę Architektury drugiego stopnia i praktykantkę programu Erasmus+, która odbywała staż w Biurze Architektonicznym „POA Estudio” w hiszpańskiej Cordobie.

czwartek, grudzień 09, 2021 49

Drodzy Pracownicy! Portugalska uczelnia Polytechnic Institute of Bragança otwiera zaproszenie 22/23-S1 na przyjęcie doktorów wizytujących. Okres mobilności i plan pracy: I semestr 2022/2023, początek 19.09.2022, zakończenie 19.02.2023, Zainteresowani powinni posiadać dyplom doktora oraz programy naukowe o zasięgu międzynarodowym w jednym ze wskazanych poniżej obszarów:

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej