English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

W dniach 17 – 19 listopada delegacja z Politechniki Opolskiej brała udział w targach edukacyjnych „Study in Europe” w Baku. Organizatorem wydarzenia było Delegation of the European Union to Azerbaijan, który na wydarzenie zaprosił kilka tysięcy osób chętnych do podjęcia studiów w jednym z krajów Unii Europejskiej.

W trakcie wydarzenia przedstawicielki Działu Współpracy Międzynarodowej spotkały się z Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Azerbejdżanu Rafałem Poborskim oraz Peterem Michalko Ambasadorem Unii Europejskiej w Republice Azerbejdżanu.

W trakcie wizyty delegacja DWM odwiedziła również Azerbaijan Technical University, gdzie omówiono możliwości podjęcia współpracy w ramach programu Erasmus+.

Anglojęzyczne ścieżki kształcenia oferowane przez Politechnikę Opolską cieszyły się dużym zainteresowaniem. Potencjalni kandydaci byli szczególnie zainteresowani podjęciem studiów na kierunku Comuter Engineering na pierwszym oraz drugim stopniu. Wiele osób pytało również o możliwość kontunuowania edukacji w ramach Szkoły Doktorskiej.

Wizyta w Baku zaowocowała nawiązaniem kontaktów z kilkoma ośrodkami akademickimi oraz Ambasadą RP w Azerbejdżanie w zakresie promocji oferty edukacyjnej PO.

Więcej informacji:  Azerbaijan: ‘Study in Europe’ Fair takes place in Baku – EU NEIGHBOURS east

Ambasada RP w Baku: Facebook

Delegation of the European Union to Azerbaijan: Facebook

 

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej