English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

piątek, maj 17, 2024 69

W dniach od 22 do 26.04.2024 dwójka studentów drugiego roku i piątka studentów pierwszego roku kierunku Sport i Bezpieczeństwo wzięła udział w module międzynarodowym w ramach programu Erasmus+ organizowanym przez uczelnię partnerską Academia Militar w Lizbonie. Tematyka modułu dotyczyła obszaru Leaderhip, Motivation and Influence.

czwartek, maj 09, 2024 106

Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości – Związek Pracodawców w Opolu, Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki mają zaszczyt zaprosić na VII Międzynarodową Konferencję Naukową o Rzemiośle - CILRAID 2024 - Rzemiosło w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym - “Rzemiosło - droga od małego biznesu do sukcesu - synergie, wyzwania, możliwości”.

środa, maj 08, 2024 242

Uczelnia partnerska Polytechnic Institute of Tomar zaprasza studentów Politechniki Opolskiej z dziedziny Zarządzania do udziału w krótkoterminowym programie BIP: "Management out of the box" Program podzielony jest na część wirtualną (spotkania online) oraz część mobilności fizycznej - tygodniowa wizyta na uczelni partnerskiej.

czwartek, kwiecień 25, 2024 239

Dział Współpracy Międzynarodowej oraz Pani Prorektor dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz zapraszają pracowników Politechniki Opolskiej na szkolenie-warsztaty z zakresu różnic kulturowych oraz komunikacji międzykulturowej, które zorganizowane zostanie w dniu 28.05.2024.

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej