Zasady finansowania wyjazdów pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w roku akademickim 2019/2020

Pracownikowi przyznaje się stypendium ufundowane przez Komisję Europejską zgodnie z zapisami Regulaminu wyjazdów pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, w zależności od grupy do której należy kraj, w którym znajduje się instytucja przyjmująca.

Kraje należące do danej grupy

Dzienna stawka stypendium w €

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
180
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
160
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy,  Estonia, Litwa, Słowenia , Łotwa, Słowacja, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Rumunia, Turcja, Węgry, Polska, Serbia
140

Dodatkowo pracownik niebędący nauczycielem akademickim otrzymuje dofinansowanie kosztów podróży w formie ryczałtu określonego przez Komisję Europejską na podstawie odległości od siedziby uczelni macierzystej do siedziby instytucji przyjmującej. Do obliczenia odległości stosuje się kalkulator opracowany przez KE dostępny na stronie programu Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.

Odległość (w jedną stronę) Kwota (na podróż w dwie strony)
od 10 do 99 km: 20 € na uczestnika
od 100 do 499 km: 180 € na uczestnika
od 500 do 1 999 km 275 € na uczestnika
od 2 000 do 2 999 km 360 € na uczestnika
od 3 000 do 3 999 km 530 € na uczestnika
od 4 000 do 7 999 km 820 € na uczestnika
8 000 km lub więcej 1500 € na uczestnika

Pliki do pobrania:

  1. Regulamin wyjazdów pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  2. wzór zgłoszenia na wyjazd w celach szkoleniowych typu Staff for Training (STT) w ramach Erasmus+ – załącznik nr 1;
  3. wzór Mobility Agreement Staff Mobility for Training (STT) załącznik nr 2;
  4. formularz dla osób wyjeżdżających – załącznik nr 3;
  5. wzór sprawozdania z wyjazdu szkoleniowego pracownika niebędącego nauczycielem akademickim Politechniki Opolskiej w celach szkoleniowych typu Staff for Training (STT) w ramach Erasmus+ – załącznik nr 4.

Wszystkie załączniki odnoszą się do Uchwały nr 164 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 20 września 2017r. wprowadzającego regulamin wyjazdów pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w ramach Erasmus+.

Informacja o organizowanych spotkaniach międzynarodowych dostępna na stronach: IMOTION - Erasmus Staff Training oraz European Association of Erasmus Coordinators (EAEC) database