English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

DOKUMENTY DO POBRANIA

Student chcący wyjechać na zagraniczną praktykę w ramach programu Erasmus+ zobligowany jest do złożenia w Dziale Współpracy międzynarodowej następujących dokumentów aplikacyjnych:

Formularz zgłoszeniowy

1 kopia

  • formularz powinien zostać zatwierdzony przez koordynatora wydziałowego oraz przez pracownika COS

CV

1 kopia

  • w języku obcym
  • wraz z dokumentami potwierdzającymi zamieszczone w nim informacje

List motywacyjny

1 kopia

  • w języku obcym

Certyfikat znajomości języka obcego

1 kopia

  • w zależności od wymagań firmy/instytucji
  • koniecznie z zaznaczeniem poziomu i oceny końcowej

Studenci zakwalifikowani na wyjazd składają w Dziale Współpracy Międzynarodowej, na co najmniej miesiąc przed terminem wyjazdu komplet wypełnionych dokumentów:

Learning Agreement

1 kopia

  • przed wyjazdem należy wypełnić jedynie część Before the Mobility dokumentu
  • dokument musi zostać podpisany przez koordynatora wydziałowego

Formularz – konto bankowe PLN

1 kopia

  • dokument musi być podpisany przez studenta

Formularz – konto bankowe EURO

1 kopia

  • dokument musi być podpisany przez studenta
Media społecznościowe Politechniki Opolskiej