English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

BIP tzw. BLENDED INTENSIVE PROGRAMME to mieszany kurs intensywny, który jest nowością w programie Erasmus+. Organizowany jest we współpracy kilku uczelni wyższych z różnych państw dając studentom szansę na rozwinięcie kompetencji, poszerzenie wiedzy w konkretnym kierunku oraz zdobycie cennych kontaktów.

W ramach BIP uczelnie wykorzystują innowacyjne metody uczenia się i nauczania, w tym współpracę online. Studenci biorący udział w BIP realizują krótką mobilność fizyczną za granicą (najczęściej 5-dniową) połączoną z obowiązkowym komponentem wirtualnym (zajęcia online na wskazanej przez organizatora platformie).

Oferty BIP są publikowane przez Dział Współpracy Międzynarodowej na stronie internetowej działu oraz w mediach społecznościowych, niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia od uczelni partnerskiej.

Kandydat chcący wziąć udział w BIP jest zobowiązany do zgłoszenia chęci udziału pracownikowi DWM oraz do dotrzymania terminu wysłania aplikacji.

Kandydat musi wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego (poziom min B2), która zostanie zweryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Obowiązującym dokumentem, który należy zabrać na rozmowę jest formularz aplikacyjny [link] podpisany przez pracownika Centrum Obsługi Studenta (COS).

W przypadku jeśli ilość miejsc przyznana dla jednej uczelni nie zostanie określona przez organizatora, DWM zastrzega prawo do narzucenia limitu osób wyjeżdżających na podstawie posiadanych funduszy.

Uczestnikowi przyznawane jest stypendium z programu Erasmus+ w wysokości 70 EUR na każdy dzień trwania mobilności fizycznej. 

 Uczelnia partnerska organizująca tydzień mobilności fizycznej może, ale nie musi zapewnić uczestnikom zakwaterowanie oraz wyżywienie.

 

WYSZUKIWARKA BIP: Blended Intensive Program – Search or Registry your university BIP (erasmusbip.org)

 

ZASADY WYJAZDU:

Przed wyjazdem:

  1. Student jest zobowiązany zgłosić chęć udziału w BIP w Dziale Współpracy Międzynarodowej co najmniej 2 miesiące przed datą rozpoczęcia komponentu fizycznego, ustalając termin rozmowy rekrutacyjnej oraz dostarczając formularz zgłoszeniowy najpóźniej w dniu rozmowy. Osoba do kontaktu Aleksandra Domerecka - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Zakwalifikowany uczestnik wysyła swoją aplikację online w wyznaczonym przez organizatora terminie załączając wszystkie wymagane dokumenty.
  3. Uczestnik przygotowuje Learning Agreement według poleceń pracownika DWM (dopuszcza się wersję elektroniczną lub papierową) podpisany i zatwierdzony przez koordynatora wydziałowego.
  4. Uznanie dodatkowych ECTS przysługujących za BIP powinno zostać uzgodnione z koordynatorem wydziałowym oraz dziekanem do spraw dydaktyki.
  5. Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć do DWM (fizycznie lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) następujące dokumenty: formularz konta bankowego EUR, skan polisy ubezpieczeniowej oraz podpisany przez 3 strony Learning Agreement (w przypadku wersji papierowej)
  6. Student odpowiada za wykupienie zakwaterowania (jeśli nie jest zagwarantowane przez organizatora) oraz transport do uczelni partnerskiej.
  7. Student podpisuje umowę o grant z uczelnią macierzystą minimum tydzień przed wyjazdem.
  8. Grant zostanie przesłany na konto studenta wskazane w formularzu bankowym w przeciągu 4 dni roboczych po podpisaniu umowy.

 

Po zakończeniu mobilności:

  1. Student jest zobowiązany do dostarczenia Certyfikatu uczestnictwa w programie BIP do DWM.
  2. Po zakończonej mobilności student wypełni ankietę online uczestnika programu Erasmus+ do której zaproszenie z linkiem dostanie na wskazany wcześniej adres mailowy.

 

W przypadku studentów korzystających wielokrotnie z oferty BIP warunkiem aplikacji na kolejną mobilność w ramach Blended Intensive Programme jest pozytywne zakończenie uczestnictwa w poprzednich wyjazdach tego typu.

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej