English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

Zasady finansowania wyjazdów nauczycieli akademickich

Nauczycielowi akademickiemu przyznaje się stypendium ufundowane przez Komisję   Europejską, zgodnie z zapisami regulaminu wyjazdów nauczycieli, w zależności od grupy do której należy kraj, w którym znajduje się instytucja przyjmująca.

Kraje programu należące do danej grupy Dzienna stawka stypendium w €
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
180
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
160
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy,  Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska
140

 

W roku akademickim 2022/2023 możliwe są także wyjazdy w ramach Erasmus+ STA do następujących uczelni zlokalizowanych w krajach partnerskich:

 • Wolaita Sodo University, Etiopia (dla pracowników WEiZ)
 • Thai Nguen University, Wietnam (WEiZ)
 • Comrat State University, Mołdawia (WEiZ)
 • Gori State Teaching University, Gruzja (WEiZ)
 • Universiti Teknologi MARA (UTM), Malezja (WWFiF)
 • Vitebsk State Technological University, Białoruś (WEiZ)
Kraje partnerskie Dzienna stawka stypendium w €
Białoruś, Etiopia, Gruzja, Malezja, Mołdawia, Wietnam
180

 

Dodatkowo nauczyciel akademicki otrzymuje dofinansowanie kosztów podróży w formie ryczałtu określonego przez Komisję Europejską na podstawie odległości od siedziby uczelni macierzystej do siedziby instytucji przyjmującej. Do obliczenia odległości stosuje się kalkulator opracowany przez KE dostępny na stronie programu Erasmus+: Distance Calculator | Erasmus+ (europa.eu) 

Odległość (w jedną stronę) Kwota (na podróż w dwie strony)
od 10 do 99 km: 23 € na uczestnika
od 100 do 499 km: 180 € na uczestnika
od 500 do 1 999 km 275 € na uczestnika
od 2 000 do 2 999 km 360 € na uczestnika
od 3 000 do 3 999 km 530 € na uczestnika
od 4 000 do 7 999 km 820 € na uczestnika
8 000 km lub więcej 1500 € na uczestnika

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin wyjazdów nauczycieli akademickich
 2. wzór zgłoszenia na wyjazd nauczyciela w ramach Erasmus+
 3. wzór Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching
 4. formularz dla osób wyjeżdżających
 5. wzór Mobility Agreement Staff Mobility for Training (STT)

Powyższe pliki odnoszą się do Zarządzenia nr 43/2022 Rektora Politechniki Opolskiej, z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie Regulaminu wyjazdów nauczycieli akademickich Politechniki Opolskiej, w ramach Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, Akcja 1 Mobilność z krajami programu i krajami partnerskimi.

Informacja o organizowanych spotkaniach międzynarodowych dostępna na stronach: IMOTION - Erasmus Staff Training oraz European Association of Erasmus Coordinators (EAEC) database

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej