Zasady finansowania wyjazdów nauczycieli akademickich

Nauczycielowi akademickiemu przyznaje się stypendium ufundowane przez Komisję   Europejską, zgodnie z zapisami regulaminu wyjazdów nauczycieli, w zależności od grupy do której należy kraj, w którym znajduje się instytucja przyjmująca.

Kraje programu należące do danej grupy Dzienna stawka stypendium w €
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
180
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy,  Portugalia, Włochy
160
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy,  Estonia, Litwa, Słowenia , Łotwa, Słowacja, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Rumunia, Turcja, Węgry, Polska, Serbia
140

W roku akademickim 2019/2020 możliwe są także wyjazdy w ramach Erasmus+ STA do następujących uczelni zlokalizowanych w krajach partnerskich:

  • Cadi Ayyad University, Marakesz, Maroko
  • KIMEP University, Ałmaty, Kazachstan
  • Wolaita Sodo University, Wolaita Sodo, Ethiopia

Kraje partnerskie Dzienna stawka stypendium w €
Maroko, Kazachstan, Ethiopia
180

Dodatkowo nauczyciel akademicki otrzymuje dofinansowanie kosztów podróży w formie ryczałtu określonego przez Komisję Europejską na podstawie odległości od siedziby uczelni macierzystej do siedziby instytucji przyjmującej. Do obliczenia odległości stosuje się kalkulator opracowany przez KE dostępny na stronie programu Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.

Odległość (w jedną stronę) Kwota (na podróż w dwie strony)
od 10 do 99 km: 20 € na uczestnika
od 100 do 499 km: 180 € na uczestnika
od 500 do 1 999 km 275 € na uczestnika
od 2 000 do 2 999 km 360 € na uczestnika
od 3 000 do 3 999 km 530 € na uczestnika
od 4 000 do 7 999 km 820 € na uczestnika
8 000 km lub więcej 1500 € na uczestnika

Pliki do pobrania:

  1. Regulamin wyjazdów nauczycieli akademickich
  2. wzór zgłoszenia na wyjazd nauczyciela w ramach Erasmus+ – załącznik nr 1;
  3. wzór Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching - załącznik nr 2;
  4. formularz dla osób wyjeżdżających – załącznik nr 3;
  5. wzór sprawozdania z wyjazdu nauczyciela akademickiego w ramach Erasmus+  – załącznik nr 4.
  6. wzór Mobility Agreement Staff Mobility for Training (STT) załącznik nr 5.

Wszystkie załączniki odnoszą się do Uchwały nr 163 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 20 września 2017r.  wprowadzającego regulamin wyjazdów nauczycieli akademickich w ramach Erasmus+.

Informacja o organizowanych spotkaniach międzynarodowych dostępna na stronach: IMOTION - Erasmus Staff Training oraz European Association of Erasmus Coordinators (EAEC) database