Zasady finansowania wyjazdów nauczycieli akademickich

Nauczycielowi akademickiemu przyznaje się stypendium ufundowane przez Komisję   Europejską, zgodnie z zapisami regulaminu wyjazdów nauczycieli, w zależności od grupy do której należy kraj, w którym znajduje się instytucja przyjmująca.

Kraje programu należące do danej grupy Dzienna stawka stypendium w €
Grupa 1 – Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania 130
Grupa 2 – Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy 110
Grupa 3 – Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia) 100
Grupa 4 – Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia 80

W roku akademickim 2017/2018 możliwe są także wyjazdy w ramach Erasmus+ STA do następujących uczelni zlokalizowanych w krajach partnerskich:

 • Cadi Ayyad University, Marakesz, Maroko
 • MARA University of Technology, Shah Alam, Malezja
 • Russian State University for the Humanities, Moskwa, Rosja
 • Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Tarnopol, Ukraina
 • KIMEP University, Ałmaty, Kazachstan
 • Singidunum University, Belgrad, Serbia
 • Illinois State University, Normal, USA
 • Vitebsk State Technological University, Witebsk, Białoruś
 • LEPL Gori State Teaching University, Gori, Gruzja
 • Comrat State University, Comrat, Mołdawia
Kraje partnerskie Dzienna stawka stypendium w €
Maroko, Malezja, Rosja, Ukraina, Kazachstan, Serbia, USA, Białoruś, Gruzja
160

Dodatkowo nauczyciel akademicki otrzymuje dofinansowanie kosztów podróży w formie ryczałtu określonego przez Komisję Europejską na podstawie odległości od siedziby uczelni macierzystej do siedziby instytucji przyjmującej. Do obliczenia odległości stosuje się kalkulator opracowany przez KE dostępny na stronie programu Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.

Odległość (w jedną stronę) Kwota (na podróż w dwie strony)
od 100 do 499 km: 180 € na uczestnika
od 500 do 1 999 km 275 € na uczestnika
od 2 000 do 2 999 km 360 € na uczestnika
od 3 000 do 3 999 km 530 € na uczestnika
od 4 000 do 7 999 km 820 € na uczestnika
8 000 km lub więcej 1100 € na uczestnika

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin wyjazdów nauczycieli akademickich
 2. wzór zgłoszenia na wyjazd nauczyciela w ramach Erasmus+ – załącznik nr 1;
 3. wzór Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching - załącznik nr 2;
 4. formularz dla osób wyjeżdżających – załącznik nr 3;
 5. wzór sprawozdania z wyjazdu nauczyciela akademickiego w ramach Erasmus+  – załącznik nr 4.
 6. wzór Mobility Agreement Staff Mobility for Training (STT) załącznik nr 5.

Wszystkie załączniki odnoszą się do Uchwały nr 163 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 20 września 2017r.  wprowadzającego regulamin wyjazdów nauczycieli akademickich w ramach Erasmus+.

Informacja o organizowanych spotkaniach międzynarodowych dostępna na stronach: IMOTION - Erasmus Staff Training oraz European Association of Erasmus Coordinators (EAEC) database