Strona główna

Nazwa Stanowisko Telefon Faks
mgr Piotr Kokorczak Kierownik Działu + 48 77 449 85 12
mgr inż. Elżbieta Cieślak Koordynator Uczelniany Programu Erasmus + 48 77 449 8516 77 449 99 08
mgr Anna Witelus Specjalista ds. wspólpracy międzynarodowej | Studenci zagraniczni pr. Erasmus 77 449 85 14 77 449 99 08
mgr Yana Polska Specjalista ds. współpracy ze Wschodem i rekrutacji cudzoziemców + 48 77 449 85 15 + 48 77 449 99 08
mgr Eugenia Zolotar Konsultant ds. rekruacji cudzoziemców i współpracy ze Wschodem | obecnie na urlopie macierzyńskim +48 449 85 15
mgr Małgorzata Nowicka-Zając Specjalista ds. współpracy międzynarodowej | Mobilność akademicka i umowy międzynarodowe 77 449 85 16 77 449 99 08
mgr Marta Dębowska Konsultant ds.współpracy międzynarodowej | Mobilność SMS i SMP 77 449 8514 77 449 9908
mgr Nataliya Romanyuk Konsultant ds. rekrutacji cudzoziemców i współpracy ze Wschodem + 48 77 449 85 15