Politechnika Opolska jest inicjatorem powołania chińsko-polskiego konsorcjum "Sino-Polish University Consortium", które w ramach porozumienia "One Belt One Road" łączy 14 chińskich i 9 polskich uniwersytetów:

 • Beijing University of Technology
 • Beijing Information Science and Technology University
 • Beijing Institute of Petrochemical Technology
 • Beijing International Studies University
 • Beijing University of Civil Engineering and Architecture
 • Capital University of Economics and Business
 • North China University of Technology
 • Chongqing Jiaotong University
 • Chongqing Technology and Business University
 • Chongqing University
 • Chongqing University of Posts and Telecommunications
 • Chongqing University of Technology
 • Chongqing University of Science and Technology
 • Southwest University
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Opolska
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Śląski
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Wrocławska

 Shino Consortium