English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

Student planujący odbyć praktykę w ramach programu Erasmus+ może skorzystać z ofert umieszczanych na stronie DWM lub indywidualnie poszukiwać przedsiębiorstw/instytucji, w których będzie miał możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego. Pomocne mogą być strony:

SMP 1 

SMP 3

SMP 4

SMP 6

SMP 7

SMP 9

  •  globalplacement.com

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej