Strona główna

Procedura

Procedura zawierania umów międzynarodowych opisana jest w zarządzeniu Rektora nr 78/2013 (kliknij)

Załącznik nr 1 do zarządzenia stanowi Wniosek o zaopiniowanie projektu umowy o współpracy z partnerem zagranicznym.