English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

 

Celem sfinalizowania mobilności, w terminie 30 dni od zakończenia pobytu na stypendium student zobowiązany jest do:

WYPEŁNIENIA ANKIETY ONLINE

Link do ankiety przesłany zostanie automatycznie na adres e-mail podany przez studenta w formularzu zgłoszeniowym. Do wypełnienia ankiety może być  potrzebny numer umowy pomiędzy studentem a uczelnią oraz kod Erasmusa Politechniki Opolskiej – PL OPOLE02

PRZEDŁOŻENIA ZAŚWIADCZENIA O DŁUGOŚCI POBYTU

Dokument ten jest wydawany przez uczelnię partnerską i zawiera informację dotyczącą długości pobytu studenta na uczelni przyjmującej. Daty na tym zaświadczeniu powinny być zgodne z rzeczywistym czasem trwania stypendium. W celu prawidłowego rozliczenia długości pobytu, daty widniejące na certyfikacie porównywane są do tych z umowy zawartej pomiędzy uczelnią macierzystą a studentem.  

Zaświadczenie o długości pobytu należy dostarczyć lub przesłać do Działu Współpracy Międzynarodowej (pokój nr 14, budynek Łącznik/Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

PRZEDŁOŻENIA TRANSCRIPT OF RECORDS (ToR)

Dokument ten wydawany jest przez uczelnie partnerską i stanowi wykaz ocen, które student otrzymał w trakcie swojej mobilności. ToR potwierdza odbyte studia oraz zaliczenie semestru – należy go dostarczyć lub przesłać do Działu Współpracy Międzynarodowej (pokój nr 14, budynek Łącznik/Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Dokument kierowany jest przez pracownika DWM do Centrum Obsługi Studenta gdzie następuje zaliczenie okresu studiów odbytych za granicą oraz przepisanie ocen.

PRZYGOTOWANIA SPRAWOZDANIA Z MOBILNOŚCI

Po zakończeniu mobilności student zobligowany jest do napisania (w języku polskim) sprawozdania. Wskazówki dotyczące jego przygotowania znależć można w zakładce: PROGRAM ERASMUS+/WYJAZDY NA STUDIA (SMS)/DOKUMENTY SMS. Sprawozdanie należy przesłać do Działu Współpracy Międzynarodowej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

Po powrocie z uczelni partnerskiej należy wypełnić kartę okresowych osiągnięć studenta programu Erasmus, a następnie zgłosić się do swojego koordynatora wydziałowego na Politechnice Opolskiej. Kartę okresowych osiągnięć studenta wypełnia się na podstawie dokumentu Transcript of Records.

Zaliczenia przedmiotów dokonuje opiekun naukowy lub koordynator wydziałowy. Zaliczenia semestru dokonuje Prodziekan.

 

SYSTEM PRZELICZANIA OCEN:

Polska skala:                            Skala ECTS:

5.0 – excellent                          A

4,5 – very good                         B

4,0 – good                                 C

3,5 – satisfactory                     D

3,0 – pass                                 E

2,0 - fail                                      FX/F

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej