English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

Nawa logo

 

Welcome to Poland 2022

Celem Programu Welcome to Poland jest wsparcie zdolności instytucjonalnej uczelni posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostek naukowych prowadzących kształcenie w obszarze obsługi zagranicznych studentów, doktorantów i kadry akademickiej.

 

Projekt “At OUTech you are always welcome”

Inicjatorem i koordynatorem projektu w ramach programu NAWA Welcome to Poland jest Dział Współpracy Międzynarodowej.

Projekt jest realizowany od 01.06.2023 - 31.05.2025.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych z zakresu różnic kulturowych kadry akademickiej i administracyjnej a także zwiększenie rozpoznawalności PO i angielskiej oferty edukacyjnej na arenie międzynarodowej.

W ramach projektu zrealizuje się 3 działania:

  1. Cykl 7 warsztatów z zakresu komunikacji międzykulturowej
  2. Utworzenie nowej strony internetowej skierowanej do potencjalnych kandydatów z zagranicy
  3. Kampania promocyjna online

Rekrutacja do uczestnictwa w projekcie będzie ogłaszana drogą mailową.

Całkowite dofinansowanie w ramach projektu to 194 991,00 PLN.

W ramach pytań proszę o kontakt z p. Martą Dębowska lub Małgorzatą Nowicką-Zając.

szkolenie różnice kulturowe DWM

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej