English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

Portugalska IPB zaprasza do siebie wykładowców Politechniki Opolskiej na okres od 19/02/2023 do 19/07/2023.

The Polytechnic Institute of Bragança podziela wizję zróżnicowania poprzez promowanie internacjonalizacji, innowacji pedagogicznych oraz badań opartych na praktyce. Chcąc wzmocnić swój unikalny projekt, IPB otwiera zapisy na wizytę zagranicznych wykładowców na semestr letni.

 Wymagania dotyczące aplikacji:

Wizytujący powinni posiadać dyplom PhD (doktorski) oraz program naukowy o zasięgu międzynarodowym w jednej z następujących dziedzin:

-Inżynieria elektryczna/elektroniczna,

-Dziennikarstwo,

-Zarządzanie,

-Nauki przyrodnicze - Ekologia/Biologia,

-Pielęgniarstwo,

-Farmacja,

-Turystyka,

-Weterynaria.

Odwiedzający będą mieli za zadanie:

a) Wykładanie jednej jednostki kursowej programu studiów IPB (w przybliżeniu 6 punktów ECTS, 4 godziny tygodniowo);

b) Opracowanie planu pracy badawczej z jednym lub kilkoma profesorami IPB oraz w jednej jednostce badawczo-rozwojowej IPB;

c) (opcjonalnie) Brać udział w pedagogicznych projektach innowacyjnych IPB, a mianowicie w projekcie Demola, innowacyjnych modułach oraz programach magisterskich, programie Akademia Mentoringu, oraz inicjatywach wolontariatu.

IPB gwarantuje wizytującym zakwaterowanie w IPB International Teachers Residence oraz jedną podróż w obie strony z oraz do kraju wizytującego.

Zainteresowani powinni złożyć plik PDF (maksymalnie 2048 Kb) zawierający list motywacyjny (opisujący obszar i plan pracy na okres mobilności), a następnie swój życiorys. Aplikację można składać na stronie http://www.ipb.pt/go/cz488, przed upływem terminu 15/10/2022.

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej