English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

Z wielką przyjemnością informujemy, że 9. międzynarodowa konferencja naukowa w Singidunum University w Belgradzie (Serbia) FINIZ 2022 odbędzie się w piątek, 2 grudnia 2022 roku.

Mając na uwadze kolosalne zmiany geopolityczne, ekologiczne i biznesowe na całym świecie, tegoroczna konferencja nosi tytuł: "Business resilience in a changing world" („Odporność biznesowa w stale zmieniającym się świecie”). Konferencja, podobnie jak w ubiegłym roku, odbędzie się online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Odporność biznesowa może być zdefiniowana jako posiadanie zdolności organizacyjnych oraz adaptacyjnych - rozwiązywanie problemów przy jednoczesnym utrzymaniu ciągłości operacji biznesowych i zabezpieczeniu kapitału ludzkiego oraz marki. Pandemia COVID-19 zmieniła warunki funkcjonowania biznesu na poziomie globalnym, dlatego też odporność przedsiębiorstwa powinna obejmować nie tylko odzyskiwanie formy zakłóceń, ale także znalezienie nowych strategii, które umożliwią kontynuowanie działalności biznesowej w przypadku pojawienie się kolejnych przeciwności. W związku z tym, nie można pominąć znaczenia wszystkich elementów odporności biznesowej dla współczesnego funkcjonowania organizacji na całym świecie.

Międzynarodowa konferencja naukowa FINIZ 2022 jest idealną okazją dla wszystkich jej uczestników do zaprezentowania swoich prac i wyników szerokiej publiczności, a także do wymiany doświadczeń i pomysłów z innymi wybitnymi ekspertami z różnych dziedzin.

Dwa referaty, w formie rozszerzonej (30%), zostaną wybrane i zaproponowane do publikacji w The European Journal of Applied Economics (M52) w trybie przyspieszonym. Ponadto, dwie sesje specjalne na konferencji będą związane z projektami:

1) Experience-sharing of Visegrad countries to tax avoid activity (Wymiana doświadczeń państw wyszehradzkich w zakresie unikania opodatkowania działalności gospodarczej), w którym Singidunum University Belgrade pełni rolę partnerską ;

2) COST CA 19130, zatytułowany: Fintech and Artificial Intelligence in Finance - Towards a transparent financial industry (Fintech i sztuczna inteligencja w finansach - W stronę przejrzystej branży finansowej).

Konferencja FINIZ 2022 obejmuje następujące obszary:

1.            Księgowość

2.            Audyt wewnętrzny.

3.            Audyt zewnętrzny

4.            Controlling finansowy

5.            Finanse przedsiębiorstwa

6.            Zarządzanie przedsiębiorstwem

7.            Ocena i ryzyko

8.            Informacyjne systemy wspomagania decyzji

9.            Finanse przedsiębiorstw

10.          Bankowość

11.          Przedsiębiorczość

12.          Ubezpieczenia

13.          Prawo

14.          Kryminalistyka

15.          Marketing i zarządzanie

16.          Zarządzanie zasobami ludzkimi

17.          Gospodarka okrężna

 

Najważniejsze daty FINIZ 2022

24 lipca 2022 (niedziela) - Zgłoszenie uczestnictwa (abstrakt)

25 września 2022 (niedziela) - Zgłoszenie pełnowymiarowego referatu

9 października 2022 (niedziela) - Powiadomienie o statusie referatu

13 listopada 2022 (niedziela) - Wstępny program konferencji

2 grudnia 2022 (piątek) - Dzień konferencji

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji na temat konferencji, zapraszamy na stronę: finiz.singidunum.ac.rs.

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej