English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

W dniach 15 – 19 maja 2023 odbyła się 12 edycja wydarzenia Erasmus Partnership Conference – EPIC, w ramach której na Politechnice Opolskiej gościli przedstawiciele kilkunastu zagranicznych uczelni.

Celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczenia w zakresie zmian jakie w ostatnich latach nastąpiły w ramach programu Erasmus+ (digitalizacja programu, idea „Green Erasmus”, krótkoterminowe mobilności mieszane) oraz szans jakie stwarzają poszczególne jego projekty. Wydarzenie było też świetną okazją do integracji, a także zainicjowania nowych i zacieśnienia dotychczasowych współpracy.

Zagraniczni goście mieli okazję poznać Politechnikę Opolską, spotkać się z jej pracownikami, a także przeprowadzić zajęcia dla studentów. Poznali też podstawy języka polskiego podczas zajęć zorganizowanych przez Centrum Językowe. Dużym zainteresowaniem cieszył się też panel dyskusyjny, w ramach którego omówiono sposoby dostosowania uczelni wyższych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W tym zakresie PO reprezentowali pracownicy Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami i dr inż. Michał Bohm z Wydziału Mechanicznego, którzy omówili kilka projektów wdrożonych na Politechnice by zwiększyć dostęp naszej uczelni dla osób niepełnosprawnych. W ramach panelu pracownicy Działu Współpracy Międzynarodowej opowiedzieli o kilku inicjatywach w ramach idei „Green Erasmus” oraz o doświadczeniach i trudnościach napotkanych w trakcie procesu digitalizacji Erasmusa.

Nie zabrakło też aspektu orientalnego. Goście wydarzenia zostali zaproszeni na ceremonię parzenia chińskiej herbaty i lekcję kaligrafii przeprowadzone przez przedstawicieli Instytutu Konfucjusza.

W ramach konferencji odbyła się też wycieczka na Zamek w Mosznej. Wyjazd poza Opole był świetną okazją do przedstawienia kultury i historii naszego regionu.

Ostatniego dnia pobytu w Opolu, przedstawiciele zagranicznych uczelni uczestniczyli w konferencji 6th International Scientific Conference on Crafts: Crafts - in the local, regional and international dimension "Crafts with respect for tradition and sustainable development" - CILRAID 2023 zorganizowanej przez Wydział Ekonomii i Zarządzania we współpracy z Cechem Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki. W jej trakcie przedstawili referaty dotyczące rzemiosła i ludowych tradycji swoich regionów oraz ich wpływu na rozwój i promocję w skali mikro i makro.

 

Więcej informacji o EPIC 2023:

Pierwszy dzień Erasmus Partnership Conference – EPIC 2023 - Wiadomości Uczelniane (po.opole.pl)

Więcej informacji na temat konferencji CILRAID 2023:

cilraid.po,.edu.pl

 

Fotorelacja z pierwszego dnia konferencji EPIC 2023:

 

Fotorelacja z panelu dyskusyjnego: 

 

 Fotorelacja z lekcji języka polskiego:

 

Fotorelacja z pokazu  parzenia chińskiej herbaty i lekcji kaligrafii:

 

Fotorelacja z wydarzenia CILRAID 2023:

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej